Annetusi saab teha:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi arveldusarve Swedbank'is EE672200221001101347

Makse selgituseks märgi: "Annetus, Ilma Adamsoni allfond."

Tehes annetuse Ilma Adamsoni fondi, toetate lavarahvatantsu arengut.

AITÄHH!

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on kantud tulumaksusoodustusega mitteeulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (antud nimekiri Elektroonilises Riigiteatajas).

Seega saavad nii füüsilised kui juriidilised isikud teha tulumaksuvabasid annetusi Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondile.

Füüsilisele isikule

Tulumaksuseaduse §27 alusel on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.

Juriidilisele isikule

Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht järgnevatest piirmääradest:    

1.  3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §2 lõike 1 punktidele 1-4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;

2.  10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehekülg www.erkf.ee.