Ühe klaverisaatja jaoks on meil liiga palju rühmi, seetõttu otsime omale lisaks teist klaverisaatjat.

Klaverisaatja saadab klaveril meid tavaliselt treeningul ja tantsu õppimisel. Olenevat treeningharjutusest alustab ta harjutuse saatmist aeglases tempos ja lõpetab harjutuse kiires, vahest ka väga kiires tempos - seda me makiga kahjuks teha ei saa. Samuti on meie repertuaaris nii vanasid tantse, millel makimuusikat ei ole - seda tantsu saadab trennis klaverisaatja ja esinemisel orkester. 

Klaverisaatja on meie jaoks väga oluline inimene.

Klaverisaatjalt ootame:             Klaverisaatjale pakume:
Klaverimänguoskust

Lisateenistust õhtusel ajal (E, K, N)

Õppimisvõimet Võimalust mängida erinevate maade lugusid
  (meie repertuaaris on tantse eestist, lätist,
  venemaalt, moldaaviast jms)
Kohusetunnet Meeskonnatööd

 

Sooviavaldusi ootavad:

 

Kätrin Järvis      5166905
MTÜ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.